Una altra manera d'utilitzar la idea diferencial del vídeo de Noah. Bé, tot plegat sembla prou insubstancial; al capdavall és quantitat i quantitat... però la qualitat costa de trobar a YouTube. Andrew Keen és molt crític amb la Web 2.0 en el seu llibre 'The cult of the amateur - how today's internet is killing our culture'. Va força encertat. De totes maneres, la utilització que donem a la tecnologia no està implícita en la pròpia eina i, consegüentment, cal revisar els aspectes socials més que no els tècnics. Aquí va el vídeo