Els nous mitjans de comunicació basats en les TIC ens desvien la normalitat de les formes de coneixement. Reforcen, segons el meu parer, el coneixement intuïtiu enfront del coneixement deductiu o més racional. Potser això té alguna relació amb la facilitat d’interioritzar els aprenentatges de funcionament i navegació a la net. Aprenentatges, per altra banda, basats en una certa rutinització i simplificació en relació als esdeveniments quotidians i reals. El coneixement instituïu, tanmateix, ha estat vist com la punta d’iceberg del coneixement al llarg del temps. [Ofereixo unes lleugeres anotacions sobre la intuïció a: Intuïció i coneixement] Actualment, però, al mateix temps que augmentem la facilitat de coneixement a la net, també esquematitzem sobre manera allò que coneixem. D’alguna manera, la quantitat ha passat al davant de la qualitat.